„Nauczyciel przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Aktualności

Konferencja podsumowująca

WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH I TECHNICZNYCH W RADOMIU

SERDECZNIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ PROJEKT UNIJNY
„NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI”


pt. „NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”


w dniu 15 grudnia 2012 r. o godz. 10:00

w siedzibie uczelni w Radomiu przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu

Więcej...


Studenci na nartach!

Grupa studentów z kierunku Pedagogika - pod okiem dra Mirosława Kobzy - miała okazję pobierać lekcję jazdy na nartach. Na miejsce nauki wybrano „Szwajcarię Bałtowską”.
Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego na studiach stacjonarnych w ramach Projektu Unijnego ‘Nauczyciel Przyszłości’ realizowanego przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.

Więcej...


Wykaz czasopism

Wykaz czasopism przydatnych podczas studiowania na specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim

Więcej...


Tablica interaktywna

W dniu 14.01.2010 r. odbyło się szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej i systemu do głosowania w ramach realizacji projektu "Nauczyciel przyszłości".

Więcej...


Studenci - Wolontariusze

29 i 30 stycznia 2010 roku studenci pierwszego roku Pedagogiki zgłosili się jako wolontariusze do organizowanej w Klubie „Kwadrat” zabawy choinkowej. W imprezie udział wzięło ok. pięćdziesięcioro dzieci.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wykonanie: Maciej Świtas